0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Europe
TT Elite Series
Szymon Radlo
۲
۳
Blazej Cioch
Finished
۰۱:۲۰
Amirreza Abbasi
۲
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۳:۳۰
Lukasz Jarocki
۱
۳
Maciej Domin
Finished
۰۰:۱۵
Adrian Myszewski
۲
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۰:۵۵
Adrian Eliasz
۱
۳
Adrian Myszewski
Finished
۰۲:۱۰
Jakub Glanowski
۲
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۰۱:۴۵
Mateusz Czernik
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۱۰:۴۵
Bartlomiej Mleczko
۱
۳
Piotr Staniszewski
Finished
۱۳:۴۰
Adrian Eliasz
۲
۳
Blazej Cioch
Finished
۰۰:۳۰
Maciej Domin
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۱:۵۰
Mateusz Burkacki
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۴۵
Adrian Fabis
۲
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۶:۴۰
Buczynski Witold
۲
۳
Adam Kasperski
Finished
۰۷:۰۵
Mateusz Czernik
۳
۲
Maciej Domin
Finished
۰۸:۴۵
Amirreza Abbasi
۳
۰
Grzegorz Adamiak
Finished
۰۹:۰۵
Dawid Poloszczanski
۳
۰
Piotr Staniszewski
Finished
۱۰:۰۶
Karol Wisniewski
۳
۲
Maciej Domin
Finished
۱۰:۲۵
Marcin Jadczyk
۳
۱
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۱:۵۵
Mateusz Czernik
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۱۲:۰۰
Radoslaw Chrzescian
۳
۱
Maciej Domin
Finished
۱۳:۵۵
Szymon Radlo
۳
۲
Jakub Glanowski
Finished
۰۰:۰۵
Grzegorz Adamiak
۳
۰
Radoslaw Chrzescian
Finished
۰۰:۴۰
Jaroslaw Rolak
۳
۱
Buczynski Witold
Finished
۰۵:۵۵
Adrian Eliasz
۱
۳
Adrian Myszewski
Finished
۰۶:۰۰
Tomasz Lojtek
۱
۳
Kacper Slawinski
Finished
۰۶:۲۰
Blazej Cioch
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۶:۲۵
Marcin Jadczyk
۱
۳
Lukasz Nadolski
Finished
۱۰:۲۰
Filip Mlynarski
۱
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۰:۴۵
Tomasz Lewandowski
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۱۲:۴۰
Grzegorz Adamiak
۳
۰
Lukasz Nadolski
Finished
۱۳:۰۵
Mateusz Czernik
۳
۲
Jakub Glanowski
Finished
۱۳:۱۰
Filip Mlynarski
۳
۲
Lukasz Nadolski
Finished
۱۳:۵۵
Radoslaw Chrzescian
۰
۲
Krystian Kolodziej
inprogress
۱۴:۵۵
Mateusz Czernik
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۱:۰۵
Lukasz Jarocki
۳
۱
Radoslaw Chrzescian
Finished
۰۱:۲۵
Grzegorz Adamiak
۳
۲
Mateusz Czernik
Finished
۰۲:۱۵
Adrian Fabis
۰
۳
Adam Kasperski
Finished
۰۲:۴۰
Tomasz Lojtek
۳
۱
Buczynski Witold
Finished
۰۳:۰۵
Adrian Eliasz
۳
۰
Blazej Cioch
Finished
۰۳:۱۰
Kacper Slawinski
۱
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۳:۳۰
Mateusz Burkacki
۳
۲
Adrian Myszewski
Finished
۰۳:۳۵
Adrian Eliasz
۳
۱
Szymon Radlo
Finished
۰۳:۵۵
Adrian Fabis
۳
۲
Tomasz Lojtek
Finished
۰۳:۵۵
Adrian Myszewski
۲
۳
Blazej Cioch
Finished
۰۴:۲۰
Jaroslaw Rolak
۰
۳
Adam Kasperski
Finished
۰۴:۲۰
Kacper Slawinski
۳
۱
Buczynski Witold
Finished
۰۴:۴۵
Mateusz Burkacki
۱
۳
Adrian Eliasz
Finished
۰۴:۴۵
Tomasz Lojtek
۲
۳
Adam Kasperski
Finished
۰۵:۰۵
Adrian Myszewski
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۵:۱۰
Adrian Fabis
۲
۳
Kacper Slawinski
Finished
۰۵:۳۰
Mateusz Burkacki
۱
۳
Blazej Cioch
Finished
۰۵:۳۵
Tomasz Lojtek
۳
۲
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۷:۳۰
Kacper Slawinski
۰
۳
Adam Kasperski
Finished
۰۷:۵۵
Adrian Fabis
۳
۲
Buczynski Witold
Finished
۰۸:۱۵
Radoslaw Chrzescian
۳
۱
Damian Korczak
Finished
۰۸:۲۰
Piecowski Miroslaw
۲
۳
Piotr Staniszewski
Finished
۰۸:۲۵
Tomasz Lewandowski
۲
۳
Lukasz Nadolski
Finished
۰۸:۴۰
Karol Wisniewski
۳
۲
Jakub Glanowski
Finished
۰۹:۱۰
Filip Mlynarski
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۹:۳۰
Radoslaw Chrzescian
۰
۳
Mateusz Czernik
Finished
۰۹:۳۵
Tomasz Lewandowski
۰
۳
Amirreza Abbasi
Finished
۰۹:۵۵
Jakub Glanowski
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۱۰:۰۰
Bartlomiej Mleczko
۱
۳
Igor Dabrowski
Finished
۱۰:۲۹
Roman Wiza
۰
۳
Mateusz Burkacki
Finished
۱۱:۰۰
Amirreza Abbasi
۳
۰
Lukasz Nadolski
Finished
۱۱:۰۵
Radoslaw Chrzescian
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۱:۱۰
Piecowski Miroslaw
۰
۳
Bartlomiej Mleczko
Finished
۱۱:۱۵
Tomasz Lewandowski
۳
۱
Filip Mlynarski
Finished
۱۱:۳۰
Jakub Glanowski
۲
۳
Maciej Domin
Finished
۱۱:۳۵
Amirreza Abbasi
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۲:۲۰
Radoslaw Chrzescian
۳
۲
Jakub Glanowski
Finished
۱۲:۲۰
Piecowski Miroslaw
۳
۰
Dawid Poloszczanski
Finished
۱۲:۲۵
Maciej Domin
۱
۳
Damian Korczak
Finished
۱۲:۴۵
Igor Dabrowski
۰
۳
Piotr Staniszewski
Finished
۱۲:۵۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Damian Korczak
Finished
۱۳:۳۵
Piecowski Miroslaw
۲
۳
Igor Dabrowski
Finished
۱۴:۰۰
Tomasz Lewandowski
۳
۱
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۴:۱۵
Adrian Eliasz
۰
۳
Damian Korczak
Finished
۱۴:۳۰
Bernacki Lukasz
۰
۲
Mateusz Burkacki
inprogress
۱۴:۳۵
Amirreza Abbasi
۳
۲
Lukasz Nadolski
Finished
۱۴:۴۰
Tomasz Lewandowski
۰
۰
Filip Mlynarski
inprogress
۱۵:۰۵
Czech Republic
Pro League
Petr Osvald
۳
۲
Svatoslav Stempen
Finished
۰۱:۰۰
Zdenek Nevrtal
۳
۲
Karel Hons
Finished
۰۱:۰۰
Ondrej Kucirek
۳
۲
Milan Smrcek
Finished
۰۲:۰۰
Michal Zahradka
۳
۲
Alesh Bayer
Finished
۰۲:۰۰
Jiri Ruzicka
۲
۳
Michal Zahradka
Finished
۰۳:۰۰
Matej Holub
۲
۱
Jan Vaclavek
Finished
۱۴:۳۰
Daniel Tuma
۲
۳
Radim Pavelka
Finished
۰۰:۳۰
Radek Bartunek
۱
۳
Milan Kolar
Finished
۰۱:۰۰
Ondrej Svacha
۳
۱
Denis Hofman
Finished
۰۲:۳۰
Denis Hofman
۲
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۶:۰۰
Rotislav Hasmanda
۳
۱
Petr Vojtech
Finished
۰۹:۳۰
Michal Zobac
۳
۲
Radek Krcal
Finished
۰۹:۳۰
Radek Krcal
۱
۳
Dan Volhejn
Finished
۱۲:۰۰
Daniel Tuma
۱
۳
Miroslav Svedik
Finished
۱۳:۳۰
Svatoslav Stempen
۱
۳
Milan Zika
Finished
۰۰:۰۰
Lubor Sulava
۳
۲
Jan Pleskot
Finished
۰۰:۳۰
Kostal Marek
۱
۳
Jiri Vojtech
Finished
۰۱:۰۰
Jiri Ruzicka
۳
۲
Ondrej Svacha
Finished
۰۱:۳۰
Ondrej Kucirek
۳
۲
Mihail Trinta
Finished
۰۵:۰۰
Rostislav Niezgoda
۳
۱
Ales Rusnak
Finished
۱۳:۰۰
Turek Tomas
۲
۳
Tomas Postelt
Finished
۱۴:۳۰
Josef Rossler
۳
۱
Michal Drastich
Finished
۰۰:۰۰
Milan Kolar
۳
۰
Lubor Sulava
Finished
۰۰:۰۰
Kostal Marek
۳
۰
Daniel Tuma
Finished
۰۰:۰۰
Milan Zika
۰
۳
Robert Koczy
Finished
۰۰:۳۰
Marek Placek
۳
۰
Petr Picek
Finished
۰۱:۳۰
Petr Picek
۰
۳
Mihail Trinta
Finished
۰۲:۳۰
Marek Placek
۱
۳
Ondrej Kucirek
Finished
۰۳:۰۰
Mihail Trinta
۳
۰
Milan Smrcek
Finished
۰۳:۳۰
Denis Hofman
۱
۳
Alesh Bayer
inprogress
۰۳:۳۳
Petr Picek
۰
۳
Ondrej Kucirek
Finished
۰۴:۰۰
Ondrej Svacha
۳
۲
Michal Zahradka
Finished
۰۴:۰۰
Milan Smrcek
۳
۰
Marek Placek
Finished
۰۴:۳۰
Alesh Bayer
۲
۳
Jiri Ruzicka
Finished
۰۴:۳۰
Michal Zahradka
۳
۰
Denis Hofman
Finished
۰۵:۰۰
Alesh Bayer
۱
۳
Ondrej Svacha
Finished
۰۵:۳۰
Milan Smrcek
۳
۰
Petr Picek
Finished
۰۵:۳۰
Mihail Trinta
۳
۱
Marek Placek
Finished
۰۶:۰۰
Milan Smrcek
۲
۳
Marek Placek
Finished
۰۶:۳۰
Ondrej Kucirek
۳
۱
Mihail Trinta
Finished
۰۷:۰۰
Ondrej Svacha
۳
۲
Michal Zahradka
Finished
۰۷:۰۰
Filip Sikora
۳
۱
Rostislav Niezgoda
Finished
۰۹:۳۰
Stanislav Pinc
۱
۳
Hejduk Alexander
Finished
۰۹:۳۰
Martin Sychra
۳
۱
Josef Grill
Finished
۱۰:۰۰
Martin Bezstarosta
۱
۳
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۱۰:۰۰
Jan Jiricek
۳
۲
Dan Volhejn
Finished
۱۰:۰۰
Petr Vojtech
۰
۳
Martin Sychra
Finished
۱۰:۳۰
Hejduk Alexander
۲
۱
Martin Bezstarosta
Finished
۱۰:۳۰
Radek Krcal
۳
۲
Jan Jiricek
Finished
۱۰:۳۰
Rostislav Niezgoda
۲
۱
Ales Rusnak
Finished
۱۰:۳۰
Dan Volhejn
۰
۳
Michal Zobac
Finished
۱۱:۰۰
Josef Grill
۰
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۱۱:۰۰
Jaroslav Strnad 1964
۳
۱
Stanislav Pinc
Finished
۱۱:۰۰
Stanislav Pinc
۳
۰
Martin Bezstarosta
Finished
۱۱:۳۰
Michal Zobac
۱
۳
Jan Jiricek
Finished
۱۱:۳۰
Rotislav Hasmanda
۱
۳
Martin Sychra
Finished
۱۱:۳۰
Filip Sikora
۱
۳
Ales Rusnak
Finished
۱۱:۳۰
Hejduk Alexander
۰
۳
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۱۲:۰۰
Petr Vojtech
۳
۱
Josef Grill
Finished
۱۲:۰۰
Rostislav Niezgoda
۳
۲
Petr Vicherek
Finished
۱۲:۰۰
Stanislav Pinc
۳
۱
Martin Bezstarosta
Finished
۱۲:۳۰
Petr Vicherek
۲
۳
Filip Sikora
Finished
۱۲:۳۶
Martin Sychra
۳
۱
Rotislav Hasmanda
Finished
۱۳:۰۰
Jaroslav Strnad 1964
۳
۲
Hejduk Alexander
Finished
۱۳:۰۰
Jan Kanera
۳
۲
Turek Tomas
Finished
۱۳:۳۰
Richard Vavricka
۳
۰
Matej Holub
Finished
۱۳:۳۰
Marek Blejchar
۳
۰
Alois Kanak
Finished
۱۳:۳۰
Michal Vedmoch
۳
۰
Jaromir Kanok
Finished
۱۴:۰۰
Jan Vaclavek
۱
۳
Erik Topic
Finished
۱۴:۰۰
Jakub Vogel
۳
۲
Lukas Malek
Finished
۱۴:۰۰
Tomas Postelt
۳
۲
Tomas Prosa
Finished
۱۴:۰۰
Miroslav Svedik
۲
۲
Jakub Vogel
Finished
۱۴:۳۰
Alois Kanak
۲
۲
Michal Vedmoch
Finished
۱۴:۳۰
Lukas Malek
۱
۰
Daniel Tuma
inprogress
۱۵:۰۰
Erik Topic
۱
۰
Richard Vavricka
inprogress
۱۵:۰۰
Jaromir Kanok
۰
۰
Marek Blejchar
inprogress
۱۵:۰۰
Tomas Prosa
۱
۰
Jan Kanera
inprogress
۱۵:۰۰
Russia
Liga Pro
Evgeny Anisimov
۲
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۱:۳۰
Tyinchtyik Turabekov
۲
۳
Nikita Lyfenko
Finished
۰۳:۱۵
Anton Vashkov
۲
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۰:۴۵
Lopatin Sergey
۱
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۲:۱۵
Dmitry Tikhnenko
۳
۱
Roman Zelenskii
Finished
۰۲:۳۰
Aleksandr Kitaitsev
۳
۰
Aleksey Shershnev
Finished
۰۰:۱۵
Aleksandr Kitaitsev
۳
۲
Igor Mihaylov
Finished
۰۱:۴۵
Nikita Lyfenko
۳
۲
Anton Vashkov
Finished
۰۱:۴۵
Nikita Mareev
۳
۱
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۲:۱۵
Roman Zelenskii
۰
۳
Dmitry Bakalin
Finished
۰۳:۳۰
Andrei Molodykh
۳
۲
Anton Yudin
Finished
۰۸:۴۵
Sergey Muslikov
۳
۲
Oleg Kharlakin
Finished
۰۹:۰۰
Oleg Belugin
۳
۲
Mikhail Chernyavskiy
Finished
۰۸:۳۰
Mareychev Sergey
۳
۲
Mikhail Chernyavskiy
Finished
۱۰:۳۰
Vasiliy Rudenko
۱
۳
Anton Sokolov
Finished
۱۲:۰۰
Vasiliy Rudenko
۱
۳
Vitaly Demchenko
Finished
۱۴:۰۰
Alexander Klavdenkov
۲
۱
Dmitry Bogatov
بازی شروع نشده است
۱۴:۳۰
Evgeny Anisimov
۰
۳
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۰:۰۰
Igor Mihaylov
۱
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۰:۴۵
Dmitry Tikhnenko
۳
۱
Dmitry Bakalin
Finished
۰۱:۰۰
Aleksey Shershnev
۳
۱
Nikita Mareev
Finished
۰۱:۱۵
Aleksey Shershnev
۰
۳
Igor Mihaylov
Finished
۰۲:۴۵
Vasiliy Rudenko
۳
۱
Aleksandr Kitaitsev
Finished
۰۳:۱۵
Igor Mihaylov
۰
۳
Nikita Mareev
Finished
۰۳:۴۵
Anton Vashkov
۱
۳
Lopatin Sergey
Finished
۰۳:۴۵
Vasiliy Rudenko
۳
۱
Aleksey Shershnev
Finished
۰۴:۱۵
Dmitry Bakalin
۳
۱
Evgeny Anisimov
Finished
۰۴:۳۰
Lopatin Sergey
۳
۰
Nikita Lyfenko
Finished
۰۴:۴۵
Nikita Mareev
۳
۲
Aleksandr Kitaitsev
Finished
۰۴:۴۵
Alexander Klavdenkov
۱
۳
Egor Markelov
Finished
۰۸:۱۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۱
Oleg Kutuzov
Finished
۰۸:۱۵
Egor Markelov
۳
۱
Andrei Molodykh
Finished
۰۹:۱۵
Mikhail Chernyavskiy
۳
۲
Taras Kononenko
Finished
۰۹:۳۰
Vladimir Selkin
۳
۲
Sergey Muslikov
Finished
۰۹:۳۰
Dmitry Krivonos
۲
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۹:۴۵
Anton Yudin
۳
۰
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۹:۴۵
Taras Kononenko
۳
۱
Oleg Belugin
Finished
۱۰:۰۰
Alexander Klavdenkov
۱
۳
Andrei Molodykh
Finished
۱۰:۱۵
Egor Markelov
۳
۱
Anton Yudin
Finished
۱۰:۴۵
Oleg Kutuzov
۰
۳
Dmitry Krivonos
Finished
۱۰:۴۵
Vladimir Selkin
۲
۳
Oleg Kharlakin
Finished
۱۱:۰۰
Anton Sirotkin
۲
۳
Igor Kovalev
Finished
۱۲:۱۵
Alexander Klavdenkov
۳
۱
Evgeny Glazun
Finished
۱۲:۳۰
Vitaly Demchenko
۳
۱
Surikov Viacheslav
Finished
۱۲:۳۰
Konstantin Bystrushkin
۳
۱
Sergey Nikulin
Finished
۱۲:۳۰
Dmitry Bogatov
۳
۰
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۱۳:۰۰
Anton Sokolov
۰
۳
Vitaly Demchenko
Finished
۱۳:۰۰
Surikov Viacheslav
۲
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۱۳:۳۰
Evgeny Glazun
۰
۳
Dmitry Bogatov
Finished
۱۳:۳۰
Mikhail Marchenko
۰
۳
Andrei Matonin
Finished
۱۳:۴۵
Andrey Shmakov
۲
۳
Konstantin Bystrushkin
Finished
۱۴:۰۰
Viktor Rakhmanovskii
۱
۳
Alexander Klavdenkov
Finished
۱۴:۰۰
Anton Sokolov
۲
۱
Surikov Viacheslav
inprogress
۱۴:۳۰
Evgeny Glazun
۰
۰
Viktor Rakhmanovskii
inprogress
۱۵:۰۰
Sergey Nikulin
۰
۳
Andrey Shmakov
Finished
۱۵:۰۰
World
ITTF South American Championships, Women Doubles
Morales J./Zeng Z.
۱
۳
Watanabe L./Takahashi G.
Finished
۰۲:۰۰
Vega P./Ortega D.
۳
۰
Galvez E./Menendez M.
Finished
۰۱:۳۰
World
ITTF South American Championships Mixed Doubles
Takahashi G./Teodoro G.
۳
۲
Ishida C./Watanabe L.
Finished
۰۳:۴۵
Slovenia
WTT Star Contender Ljubljana Women
Hina Hayata
۳
۰
Miwa Harimoto
Finished
۱۴:۳۰
Prithika Pavade
-
-
Yubin Shin
بازی شروع نشده است
۱۵:۵۰
World
ITTF South American Championships Doubles
Teodoro G./Jouti E.
۳
۱
Martinez A./Olave A.
Finished
۰۲:۳۰
Iizuka L.K./Ishida C.
۳
۰
Cifuentes H./Sanchi F.
Finished
۰۳:۰۰
Czech Republic
TT Star Series
Remi Betelu
۰
۳
David Prusa
Finished
۰۰:۰۰
Sohan Gilles
۳
۲
David Prusa
Finished
۰۱:۰۰
World
TT-CUP
Ucinski Rafal
۲
۳
Jan Molenda
Finished
۰۰:۰۰
Jakub Rolik
۱
۳
David Nosek
Finished
۰۰:۲۰
Marek Kulisek
۳
۰
Jonas Kulveit
Finished
۰۰:۲۵
Jakub Nowak
۳
۱
Adrian Gadawski
Finished
۰۰:۳۰
Dmitriy Zhitomirskiy
۳
۲
Ravi Chandra
Finished
۰۰:۴۵
Marek Teiml
۳
۲
Kastner Karel
Finished
۰۰:۵۵
Jan Hendrych
۰
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۰۰:۵۵
David Nosek
۰
۳
Jakub Rolik
Finished
۰۱:۲۵
Ucinski Rafal
۳
۰
Adrian Gadawski
Finished
۰۱:۳۰
Jonas Kulveit
۳
۲
Jan Hendrych
Finished
۰۱:۳۰
Narendra Modi
۳
۱
Rags Mohanty
Finished
۰۱:۵۰
Jan Molenda
۲
۳
Jakub Nowak
Finished
۰۲:۰۰
Marek Kulisek
۲
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۰۲:۰۰
Rags Mohanty
۲
۳
Victor Chis
Finished
۰۲:۲۵
Marek Pyzik
۳
۱
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۲:۳۰
Narendra Modi
۳
۱
Victor Chis
Finished
۰۲:۵۰
Cezary Krawczyk
۲
۳
Emil Michalski
Finished
۰۳:۰۰
Mleczko Mateusz
۳
۰
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۳:۳۰
Victor Chis
۳
۱
Rags Mohanty
Finished
۰۳:۵۰
Marek Pyzik
۰
۳
Cezary Krawczyk
Finished
۰۴:۰۰
Mleczko Mateusz
۳
۰
Emil Michalski
Finished
۰۴:۳۰
Cezary Krawczyk
۲
۳
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۵:۰۰
Mleczko Mateusz
۳
۲
Cezary Krawczyk
Finished
۰۵:۳۰
Marek Pyzik
۱
۳
Emil Michalski
Finished
۰۶:۰۰
Mleczko Mateusz
۳
۱
Marek Pyzik
Finished
۰۶:۳۰
Emil Michalski
۳
۱
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۷:۰۰
Cezary Krawczyk
۰
۳
Jerzy Kuzmicz
Finished
۰۷:۴۰
Mleczko Mateusz
۲
۳
Emil Michalski
Finished
۰۸:۱۰
Jakub Nowak
۳
۲
Zapala Krzysztof
Finished
۰۸:۳۰
Fabian Sikora
۰
۳
Jan Molenda
Finished
۰۹:۰۰
Jakub Nowak
۰
۳
Jan Molenda
Finished
۰۹:۳۰
Sanchez Juan A
۱
۳
Leon Jose Garcia
Finished
۰۹:۴۰
Ales Brandtl
۲
۳
David Bochnak
Finished
۰۹:۵۰
Adrian Gadawski
۳
۰
Zapala Krzysztof
Finished
۱۰:۰۰
Valois Kayque
۳
۱
Blazej Warpas
Finished
۱۰:۰۵
Ondrej Fiklik
۰
۳
Marek Kulisek
Finished
۱۰:۲۰
Strejc Filip
۳
۰
Tomas Vorisek
Finished
۱۰:۲۵
Andrzej Krezel
۳
۱
Adrian Gadawski
Finished
۱۰:۳۰
Adam Gdula
۰
۳
Milosz Kukawka
Finished
۱۰:۳۵
Francisco Cascales
۱
۳
Leon Jose Garcia
Finished
۱۰:۴۰
Ales Brandtl
۳
۰
Marek Kulisek
Finished
۱۰:۵۰
Michal Spalek
۱
۳
Filip Cernota
Finished
۱۰:۵۵
Fabian Sikora
۱
۳
Andrzej Krezel
Finished
۱۱:۰۰
Sanchez Juan A
۲
۳
Francisco Moya
Finished
۱۱:۱۰
David Bochnak
۲
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۱:۲۰
Strejc Filip
۰
۳
Filip Cernota
Finished
۱۱:۲۵
Jakub Nowak
۱
۳
Adrian Gadawski
Finished
۱۱:۳۰
Adam Gdula
۳
۰
Blazej Warpas
Finished
۱۱:۳۵
Francisco Moya
۳
۲
Leon Jose Garcia
Finished
۱۱:۴۰
Ales Brandtl
۰
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۱:۵۰
Tomas Vorisek
۳
۰
Michal Spalek
Finished
۱۱:۵۵
Andrzej Krezel
۰
۳
Jan Molenda
Finished
۱۲:۰۰
Valois Kayque
۲
۳
Milosz Kukawka
Finished
۱۲:۰۵
Francisco Cascales
۱
۳
Francisco Moya
Finished
۱۲:۱۰
Marek Kulisek
۰
۳
David Bochnak
Finished
۱۲:۲۰
Strejc Filip
۱
۳
Michal Spalek
Finished
۱۲:۲۵
Fabian Sikora
۱
۳
Zapala Krzysztof
Finished
۱۲:۳۰
Adam Gdula
۲
۳
Valois Kayque
Finished
۱۲:۳۵
Francisco Cascales
۳
۰
Sanchez Juan A
Finished
۱۲:۴۰
Ales Brandtl
۳
۰
Marek Kulisek
Finished
۱۲:۵۰
Filip Cernota
۲
۳
Tomas Vorisek
Finished
۱۲:۵۵
Jakub Nowak
۱
۳
Andrzej Krezel
Finished
۱۳:۰۰
Francisco Cascales
۳
۰
Sanchez Juan A
Finished
۱۳:۱۰
Ondrej Fiklik
۳
۲
David Bochnak
Finished
۱۳:۲۰
Fabian Sikora
۱
۳
Adrian Gadawski
Finished
۱۳:۳۰
Francisco Moya
۳
۲
Leon Jose Garcia
Finished
۱۳:۴۰
Michal Spalek
۳
۱
Strejc Filip
Finished
۱۳:۴۰
Pavel Vyvial
۳
۱
Jakub Rolik
Finished
۱۳:۵۰
Jan Molenda
۳
۱
Zapala Krzysztof
Finished
۱۴:۰۰
Blazej Warpas
۰
۳
Milosz Kukawka
Finished
۱۴:۰۵
Tomas Vorisek
۰
۳
Filip Cernota
Finished
۱۴:۱۰
Ales Sucharda
۲
۲
Svoboda Vladimir
Finished
۱۴:۲۰
Petr Semrad
۳
۲
Mikulas Chaloupka
Finished
۱۴:۲۵
Jakub Nowak
۳
۲
Fabian Sikora
Finished
۱۴:۳۰
Frantisek Balcar
۰
۰
Ruzicka Josef
inprogress
۱۴:۵۵
Andrzej Krezel
۰
۱
Zapala Krzysztof
inprogress
۱۵:۰۰
Valois Kayque
۰
۰
Milosz Kukawka
inprogress
۱۵:۰۵
Belarus
Liga Pro
Viktor Anishchenko
۲
۳
Vladimir Skipor
Finished
۰۸:۳۰
Sergei Arefev
۰
۳
Sergey Yarovoy
Finished
۰۹:۰۰
Vladimir Skipor
۳
۱
Sergei Arefev
Finished
۰۹:۳۰
Sergey Yarovoy
۳
۰
Viktor Anishchenko
Finished
۱۰:۰۰
Viktor Anishchenko
۲
۳
Sergei Arefev
Finished
۱۰:۳۰
Vladimir Skipor
۳
۰
Sergey Yarovoy
Finished
۱۱:۰۰
Evgenii Kozich
۲
۳
Anton Mokei
Finished
۱۲:۳۰
Anton Mokei
۲
۳
Andrei Kopchinskii
Finished
۱۳:۳۰
Sergei Lysakovskii
۳
۱
Evgenii Kozich
Finished
۱۴:۰۰
Evgenii Kozich
۱
۲
Andrei Kopchinskii
inprogress
۱۴:۳۰
Slovenia
WTT Star Contender Ljubljana
Felix Lebrun
-
-
Harimoto Tomokazu
بازی شروع نشده است
۱۵:۱۰
Daeseong Cho
-
-
Hugo Calderano
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۰
Slovenia
WTT Star Contender Ljubljana Mixed, Doubles
Lim J./Shin Y.
-
-
Harimoto T./Hayata H.
بازی شروع نشده است
۱۷:۳۰